REGULAMIN SKLEPU


I. Sklep internetowy "SKLEP.STEMSZCZECIN " prowadzi:

CENTRALA ZAOPATRZENIA TECHNICZNEGO „STEM” SP. Z O.O. ul. Celna 3 70-644 SZCZECIN 
e-mail: stem@stemgorzow.pl  konto bankowe: GBS w Barlinku 27 8355 0009 0000 9090 2000 0001 Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców wprowadzonego przez Sąd Rejonowy XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Szczecinie pod nr KRS 0000095927 , REGON : 812448752, NIP 955-20-33-491
Wysokość kapitału zakładowego: 102 500,00

II. Domniemywa się, że użytkownik składający zamówienie zapoznał się z treścią regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

III. Składanie zamówienia

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. C.Z.T. STEM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania przerw technicznych w korzystaniu ze sklepu.

2. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) Bezpośrednio w sklepie internetowym , po zalogowaniu się i wybraniu właściwego towaru należy wypełnić i wysłać formularz zamówienia.

b) Zamówienie można wysłać pocztą elektroniczną na adres: sklep@stemgorzow.pl lub faksem na numery podane na stonie sklepu w zakładce kotakt.

3. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.

4. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on odpowiedź potwierdzającą prawidłowe przesłanie zamówienia (dotyczy wysyłki zamówienia przez sklep oraz e-mail). W ciągu 24 godz. sprzedawca skontaktuje się z klientem w celu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.

5.  C.Z.T. „STEM” Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności takiego zamówienia.

6.  C.Z.T. „STEM” Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

7. Klient ma prawo wprowadzać zmiany w zamówieniu, bądź całkowicie je anulować o ile nie zostało jeszcze przekazane do realizacji. Wszelkie zmiany dotyczące zamówienia lub decyzję o anulowaniu zamówienia można przekazać:

a) Pocztą elektroniczną na adres:  sklep@stemgorzow.pl 

b) Faksem na numer: +48 95 728 88 50

W zgłoszeniu należy powołać się na numer zamówienia i podać niezbędne dane w celu odszukania przedmiotowego zamówienia.

IV. Ceny sprzedaży

1.Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają odpowiednią stawkę VAT, która jest wyraźnie określona przy każdej pozycji asortymentowej w sklepie. Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.

2.  C.Z.T. „STEM” Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

3. C.Z.T. „STEM” Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.

V. Warunki płatności

1.Podczas składania zamówienia Klient wybiera jeden z dwóch możliwych sposobów płatności za towar:

  • Za pobraniem - płatności przy odbiorze, opłatę pobiera kurier lub listonosz dostarczający przesyłkę
  • Przedpłata na konto - klient wpłaca wartość zamówienia na konto:; towar jest wysłany z chwilą wpłynięcia środków na ww. konto GBS w Barlinku 27 8355 0009 0000 9090 2000 0001

VI. Realizacja zamówienia

1. Zamówienia złożone na towar dostępny w danej chwili i potwierdzone przez sprzedawcę do godz. 11.00 wysyłane są tego samego dnia. Większość zamówień realizowana jest w ciągu 1-5 dni roboczych. W zależności od dostępności i popularności zamówionych produktów, czas realizacji zamówienia może się wydłużyć. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 14 dni roboczych. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy przesyłki realizowany przez firmę kurierską lub Pocztę Polską. O dokładny czas realizacji przesyłki można zapytać sprzedawcę telefonicznie.

2. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczone w jednej przesyłce, termin realizacji zamówienia będzie uzależniony od terminu skompletowania przez C.Z.T. „STEM” Sp. z o.o.  ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.

3. Zakup towaru jest potwierdzony fakturą VAT

4. Towar wraz z fakturą VAT zostanie przesłany na adres wskazany w formularzy zamówienia.

5. C.Z.T. „STEM” Sp. z o.o.   nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczanie przesyłek przez firmę kurierską lub Pocztę Polską.

VII. Koszty przesyłki

Przy zamówieniach, nie zawierających produktu przestrzennego (o dużym gabarycie i wadze powyżej 30 kg):

na kwotę poniżej 500 zł netto  C.Z.T. „STEM” Sp. z o.o.  dolicza:

  • 25 zł (netto) ryczałtowych kosztów przesyłki, przy opcji – dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS Sp. z o.o. (dostawa do 2 dni)

na kwotę równą lub powyżej 500 zł netto koszt przesyłki ponosi C.Z.T. „STEM” Sp. z o.o.  

Przy zamówieniach zawierających produkt przestrzenny (o dużym gabarycie: długość + szerokość + wysokość większe niż 2 m i wadze powyżej 30 kg):

  • na kwotę poniżej 1.500 zł netto, koszt przesyłki należy każdorazowo uzgodnić z firmą C.Z.T. „STEM” Sp. z o.o.  
  • na kwotę równą lub powyżej 1.500 zł netto, koszt przesyłki ponosi C.Z.T. „STEM” Sp. z o.o.  

Opłata (koszt przesyłki) doliczana jest do wartości całego zamówienia realizowanego jednorazowo.

VIII. Jakość produktów

1.Wszystkie towary sprzedawane w sklepie internetowym "SKLEP.STEMSZCZECIN " , który znajduje się pod adresem internetowym www.sklep.stemszczecin.pl, są oryginalne, nowe i pełnowartościowe. Towar pochodzi z legalnych źródeł, posiada gwarancję określoną przez producenta.

IX. Warunki gwarancji

1.Wszystkie towary w sklepie "SKLEP.STEMSZCZECIN"  posiadają gwarancję. Gwarancja ważna jest wraz z dowodem zakupu tj. fakturą VAT lub paragonem. Warunki gwarancyjne do każdego z towarów określone są precyzyjnie przez producenta - w karcie gwarancyjnej.

X. Bezpieczeństwo przesyłki

1. Zamówione towary zostaną dostarczone na adres wskazany w formularzu zamówienia pocztą polską lub firmą kurierską. Zamówiony towar jest wysyłany w oryginalnym opakowaniu i w dodatkowym opakowaniu zabezpieczającym towar w czasie transportu.

2. Klient oczekujący na przesyłkę powinien przed przybyciem kuriera przygotować narzędzie, którym będzie mógł przeciąć taśmy i opakowanie zewnętrzne przesyłki w celu sprawdzenia zawartości.

3. Jeśli w trakcie zamawiania Klient wybrał opcję płatności "za pobraniem" należy przygotować kwotę do zapłaty.

4. Po przyjeździe kuriera należy pokwitować i opłacić przesyłkę (jeśli nie była opłacona wcześniej przelewem). W wypadku uszkodzenia lub podejrzenia, że przesyłka była otwierana należy w obecności kuriera sprawdzić jej stan oraz zawartość.

5. W przypadku wystąpienia jakiekolwiek nieprawidłowości typu: uszkodzenia mechaniczne, niezgodność kompletacji, należy zażądać od kuriera sporządzenia protokołu szkody.

W protokole zawrzeć należy:

a) Dane zamawiającego

b) Informacje o oznaczeniach ostrzegawczych na zewnątrz opakowania (czy były- nalepki "ostrożnie szkło", "góra dół")

c) Informacje o zabezpieczeniu przesyłki z zewnątrz i wewnątrz opakowania (karton, wypełnienie)

d) Informacje o uszkodzeniach (które elementy i w jaki sposób zostały uszkodzone)

Zaistniałe zdarzenie należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie i przesłać kopię protokołu szkody (faksem lub pocztą) do nadawcy .

XI. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

2. W przypadku reklamacji (innych niż opisana w dziale X pkt. 5) należy skontaktować się z C.Z.T. „STEM” Sp. z o.o. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego / nazwę firmy, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) /oraz opisać przedmiot reklamacji.

3. Reklamacje są rozpatrywane na bieżąco, maksymalnie do 30 dni.

4. Odpowiedzi na reklamacje będą przesyłane pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, lub faksem zgodnie z danymi teleadresowymi podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.

5. Klient ma prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny, w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru, o ile nie naruszył oryginalnego opakowania otrzymanego towaru, towar jest komplety i nieużywany. Po tym terminie nie ma możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży, chyba że Klient skorzysta z prawa rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Zwroty prosimy kierować na adres: 
Centrala Zaopatrzenia Technicznego STEM Sp. z o.o. Ul. Koniawska 43c , 66-400 Gorzów Wlkp. - z dopiskiem "zwrot".

C.Z.T. STEM Sp. z o.o. nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem.

C.Z.T. STEM Sp. z o.o. dokona zwrotu kwoty równej cenie zwróconego towaru. Środki pieniężne zostaną przelane na konto bankowe wskazane przez Klienta w ciągu 30 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania przez C.Z.T. STEM Sp. z o.o. zwróconych towarów.

Koszt odesłania towarów zwróconych nie podlega zwrotowi.

XII. Postanowienia końcowe

1. Klient ma prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, które jego dotyczą, w tym prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania danych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

2. C.Z.T. STEM Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie Sklepu Internetowego.

3. Regulamin (zmiany w Regulaminie) obowiązuje od momentu jego opublikowania.

4. Oferta umieszczona w sklepie internetowym „SKLEP.STEMSZCZECIN” nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu postępowania cywilnego.