Oddział w Zielonej Górze


ul. Jana z Kolna 12 , 65-950 Zielona Góra

tel./fax  +48 68 453 12 40 ,  +48 68 453 16 61                       

e-mail : stem@stemzgora.pl                  

 http://www.stemszczecin.pl/