Oddział w Gorzowie


ul. Koniawska 43 c ,  66-400 Gorzów Wlkp.                 

tel./fax. +48 95 728 88 50 , +48 95 728 88 51                 

e-mail: stem@stemgorzow.pl          

http://www.stemszczecin.pl/