Oddział w Barlinku


ul.Ogrodowa 17 , 74-320 Barlinek

 tel./fax +48 95 74 63 447 , +48  95 7461 808 

e-mail: stem@stembarlienk.pl                 

http://www.stemszczecin.pl/