Centrala w Szczecinie


ul. Celna 3,70-644 Szczecin

tel. +48 91 8 101 101 , +48 91 8 101 102  , fax. +48 91 8 101 111

e-mail: stem@stemszczecin.pl

 http://www.stemszczecin.pl/